Dunbar Family Practice Cambridge

Mar 14,  · § 7. Het vruchtgebruik van het onroerend goed dat bij het openvallen van de nalatenschap het gezin tot voornaamste woning diende, en van het daarin aanwezige huisraad, kan niet worden omgezet dan met instemming van de langstlevende echtgenoot. Art. Aard van het recht op omzetting § 1.